Centrum voor Tandzorg Arnhem

Centrum voor bijzondere tandheelkunde

Centrum voor Tandzorg (www.centrumtandzorg.nl) is een Stichting, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, met als statutaire doelstelling het bevorderen van tandheelkundige zorg voor kwetsbare groepen. Centrum voor Tandzorg is actief bij diverse instellingen voor gehandicaptenzorg, en verpleeghuizen in Noord Brabant en oost Gelderland. Tevens beschikt Centrum voor Tandzorg al over een Centrum Bijzondere Tandheelkunde(CBT) in Rosmalen en Nijmegen (De Winckelsteegh).

Een CBT is een tweedelijns zorgvoorziening. Cliënten worden verwezen door hun huistandarts of door de huisarts of medisch specialist als behandeling in een algemene praktijk niet mogelijk is. Dat kan zijn omdat de tandheelkundige vraag te complex is of omdat de cliënt moeilijk behandelbaar is. CBT Centrum voor Tandzorg richt zich vooral op deze laatste doelgroep en dan met name op moeilijk behandelbare kinderen, extreem angstige volwassen patiënten, mensen met een beperking en ouderen met een complexe zorgvraag. Binnen de bijzondere tandheelkunde werken tandartsen met speciale affiniteit en opleiding om deze cliënten te kunnen behandelen. Er is meer tijd zodat de behandeling kan worden aangepast aan de situatie van de cliënt. Als daar inhoudelijke redenen voor zijn is ook behandeling onder volledige narcose mogelijk. CBT Centrum voor Tandzorg, locatie Arnhem (Klimmendaal) heeft een regionale functie.

Nieuwe eigenaar Centrum Bijzonder Tandheelkunde Klimmendaal Arnhem

Per 1 mei zijn de activiteiten van Stichting Bijzondere Tandheelkunde Klimmendaal overgedragen aan Centrum voor Tandzorg uit ’s-Hertogenbosch. De praktijkvoering blijft op de huidige locatie gehandhaafd. Ook is het voltallige personeel mee overgegaan naar centrum voor Tandzorg. Voor cliënten verandert er dus weinig. Lopende afspraken blijven gehandhaafd.

Revalidatiecentrum Klimmendaal is tot deze overdracht gekomen omdat de bijzondere tandheelkunde niet langer binnen de kernactiviteiten van het revalidatiecentrum passen. Revalidanten verblijven tegenwoordig kort in het revalidatiecentrum dat het inzetten van bijzondere tandheelkunde  voor hen zelden voorkomt. Klimmendaal heeft daarom gezocht naar een partij die de continuïteit van deze vorm van tandheelkunde in de regio kan borgen. Met deze overdracht wordt daarin voorzien.

Locaties

Heijenoordseweg 5 • 6813 GG Arnhem

026 303 44 55
cbtarnhem@centrumtandzorg.nl


Openingstijden

Maandag:8.45 - 17.00 uur
Dinsdag:8.45 - 17.00 uur
Woensdag:8.45 - 17.00 uur
Donderdag:8.45 - 17.00 uur
Vrijdag:8.45 - 17.00 uur

Maandag:8.15 - 17.00 uur
Dinsdag:8.15 - 21.15 uur
Woensdag:8.15 - 17.00 uur
Donderdag:8.15 - 21.15 uur
Vrijdag:8.15 - 17.00 uur

Ik voel me op mijn gemak bij mijn tandarts door de vriendelijke en rustige aanpak .
M. de Laat

Impressie

"Aan alles binnen de tandarts praktijk merk je dat je te maken hebt met professionals."
S. Verbunt
Scroll to top